Musikteori

Kära musiker! Musik följer en person genom hela livet. Musiken i sig får liv endast i ett liveframträdande, i riktigt ljud. Och för detta behöver du en artist som mästerligt behärskar sitt musikinstrument och som förstås väl förstår hur musik fungerar: vilka lagar den lyder och vilka regler den lever efter. Vi känner till dessa lagar och berättar gärna om dem. Materialet presenteras på ett enkelt och begripligt språk, innehåller många ljudexempel. Dessutom kan du omedelbart testa dina kunskaper: till din tjänst finns många interaktiva praktiska övningar - musiktester. Till din tjänst finns också virtuella musikinstrument: ett piano och en gitarr, som gör inlärningen mer visuell och enkel. Allt detta hjälper dig enkelt och med intresse att kasta dig in i musikens underbara värld. Ju bättre du förstår musikteori, desto djupare blir förståelsen och uppfattningen av själva musiken. Och vi hoppas verkligen att vår sida hjälper dig med detta. Välkommen till musikens underbara värld!