• Hur man väljer

    Hur man väljer en radiomikrofon

    Grundläggande principer för radiosystems funktion Huvudfunktionen hos ett radiosystem eller ett trådlöst system är att överföra information i ett radiosignalformat. "Information" hänvisar till en ljudsignal, men radiovågor kan också överföra videodata, digitala data eller styrsignaler. Informationen omvandlas först till en radiosignal. Omvandlingen av den ursprungliga signalen till en radiosignal utförs genom att ändra radiovågen. Trådlösa mikrofonsystem består vanligtvis av tre huvudkomponenter: en ingångskälla, en sändare och en mottagare. Ingångskällan genererar ljudsignalen för sändaren. Sändaren omvandlar ljudsignalen till en radiosignal och sänder den till omgivningen. Mottagaren "plockar upp" eller tar emot radiosignalen...

  • Hur man väljer

    Hur man väljer en sångmikrofon

    En mikrofon (av grekiskan μικρός – liten, φωνη – röst) är en elektroakustisk anordning som omvandlar ljudvibrationer till elektriska och används för att överföra ljud över långa avstånd eller för att förstärka dem i telefoner, sändningar och ljudinspelningssystem. Den vanligaste typen av mikrofon och för närvarande är en dynamisk mikrofon, vars fördelar inkluderar deras goda kvalitetsindikatorer: styrka, liten storlek och vikt, låg känslighet för vibrationer och skakningar, ett brett spektrum av upplevda frekvenser, vilket gör det möjligt att använda den här typen av mikrofon såväl som i studior och utomhus när du spelar in öppna konserter och rapporter I den här artikeln kommer experterna från butiken "Student" att berätta hur du...