Mässing

I blåsinstrument genereras ljud på grund av vibrationen från luftflödet i musikinstrumentets hålighet. Det är troligt att dessa musikinstrument är bland de äldsta, tillsammans med slagverk. Sättet som musikern blåser luft ur munnen på, liksom placeringen av hans läppar och ansiktsmuskler, kallad embouchure, påverkar tonhöjden och karaktären hos ljudet av blåsinstrument. Dessutom regleras ljudet av luftpelarens längd med hjälp av hål i kroppen, eller ytterligare rör som ökar denna kolumn. Ju mer luft som reser desto lägre blir ljudet. Särskilj träblås och mässing. Men denna klassificering talar snarare inte om det material som instrumentet är tillverkat av, utan om det historiskt etablerade sättet att spela det. Träblås är instrument vars tonhöjd styrs av hål i kroppen. Musikern stänger hålen med sina fingrar eller ventiler i en viss ordning, alternerar dem medan han spelar. Träblås kan också vara metall räfflor, och rör, och även en saxofon, som aldrig har gjorts av trä alls. Dessutom inkluderar de flöjter, oboer, klarinetter, fagotter, samt antika sjalar, blockflöjter, duduks och zurnas. Mässingsinstrument inkluderar de instrument vars ljudhöjd regleras av extra munstycken, såväl som av musikerns embouchure. Mässingsinstrument inkluderar horn, trumpeter, kornetter, tromboner och tubor. I en separat artikel - allt om blåsinstrument.