Liginal

Alla är bekanta med munspel. Dess förtrollande ljud uppstår från det faktum att musikern, som blåser in luft i instrumentet, får en liten metalltunga att vibrera, vilket producerar ljudet. Vass inkluderar dragspel, knappdragspel, dragspel och kazoos. Dessutom kan rörblåsinstrument, som saxofon, fagott eller klarinett, tillskrivas dem, ljudet i vilket genereras på grund av vibrationen från en liten träplatta - en käpp.