Y - Standard

  • Y - Standard

    Nonaccord. Nonchord inversioner.

    Vilket ackord börjar den berömda jazzkompositionen "Girl from Ipanema"? Ett icke-ackord är ett ackord som består av 5 toner ordnade i terts. Namnet på ackordet kommer från namnet på intervallet mellan dess övre och undre ljud – nona. Ackordets nummer indikerar också detta intervall: 9. Ett nonackord bildas genom att lägga till en terts uppifrån till ett septimackord, eller (vilket leder till ett liknande resultat) genom att lägga till ett none till grundtonen i samma septimackord. Om intervallet mellan det undre och övre ljudet är en stor nona, kallas icke-ackordet big . Om intervallet mellan det undre och övre ljudet är ett litet icke,...