Ackord för ukulele

När du börjar bemästra ukulelen rekommenderar vi att du börjar från det här avsnittet. Här försökte vi samla de lättaste ackorden på en UKULE för nybörjare som hjälper dig att bekanta dig med detta musikinstrument. Efter att ha behärskat lite, gå från enkla ackord av låtar till mer komplexa. Efter att ha passerat alla kategorier i det här avsnittet och lärt dig spela kompositionerna som presenteras i dem, kommer du att förstå att du har slutat att vara en nykomling och du kan spela de flesta låtar utan större svårighet.

  • Ackord för ukulele

    Ukulele ackord – Fingrar

    Här är de mest använda ukulele-ackorden. Här är tre huvudackord från varje ton, inklusive skarpa toner – dur, moll och septimackord. Ackord A (A) A Am A7 Ackord A# (A skarpt) A# A#m A#7 H eller B ackord (B) H hm H7 Ackord C (C) C cm C7 C# Ackord (C Sharp) C# C#m C #7 D (D) ackord D Dm D7 D# (D skarp) ackord D# D#m D#7 E (Mi) ackord E Em E7 F ackord F fm F7 F# (F skarp) ackord F# F#m F#7 G (G) ackord G gm G7 G# (G skarp) ackord G# G#m G#7 Hur man använder ackordfingersättning Fingersättning – en schematisk representation av ett ackord på greppbrädan på en ukulele. På alla bilder är…