Sträng

Violin, gitarr, cello, banjo är alla strängade musikinstrument. Ljudet i dem visas på grund av vibrationen från de sträckta strängarna. Det finns böjda och plockade snören. I den första kommer ljudet från växelverkan mellan bågen och strängen - friktionen i stråkhåret får strängen att vibrera. Violiner, cellos, altfioler fungerar på denna princip. Plockade instrument låter på grund av att musikern själv, med sina fingrar, eller med ett plektrum, rör vid strängen och får den att vibrera. Gitarrer, banjos, mandoliner, domras fungerar precis på denna princip. Observera att ibland spelas vissa stråkinstrument med plockar, vilket ger en något annorlunda klangfärg. Sådana instrument inkluderar violiner, kontrabasar och cello.