Mekanisk

Mekaniska musikinstrument (musikmaskiner) - musikinstrument utformade för att spela musik fixerad på tekniska medier. Som informationsbärare för sådana verktyg kan cylindrar, skivor, parfym och parfymer användas. För att spela musik med hjälp av ett mekaniskt instrument krävs som regel ingen speciell musikkunskap.