idiofoner

Idiofon (från grekiskan. Ἴδιος - dess + grekiska. Φωνή - ljud), eller ett förorenande instrument - ett musikinstrument, en ljudkälla där instrumentets kropp eller del av det inte krävs för att låta preliminär spänning eller kompression (sträckt sträng eller sträng eller sträckt strängmembran). Detta är den äldsta typen av musikinstrument. Idiofoner finns i alla kulturer i världen. De är mestadels gjorda av trä, metall, keramik eller glas. Idiofoner är en integrerad del av orkestern. Så de flesta stötmusikinstrument tillhör idiofonerna, med undantag för trummor med membran.