Trummor

Ett av de äldsta musikinstrumenten är förstås slagverk. Ljudet bildas av musikerns inverkan på instrumentet, eller på dess resonansdel. Slagverksinstrument inkluderar alla trummor, tamburiner, xylofoner, pauker, trianglar och shakers. I allmänhet är detta en mycket talrik grupp av instrument, som inkluderar etnisk och orkesterslagverk.