körer

Många i vårt land förknippar kören med skola eller kyrka. Eller inte orsakar alls. Vi fyller i luckorna i musikutbildningen och pratar om körensembler som åtminstone för anständighetens skull borde lyssnas på.